LAD672-2 B KIT ANTIDECUBITO -DOMUS 3- 2 VIE 12.5 7