06033243 Ruota Spinergy 26' LX 20 con 12 raggi gialli mozzo nero